Roqya Recept


* Voordat men met de Roqya begint, moet men beseffen dat alleen Allah soebhanaho wa ta3ala hem of haar kan genezen en niemand anders, dus verricht Roqya met de intentie dat ALLEEN Allah s.w.t kan genezen.

* Verbeter je relatie met Allah sobhanaho wa ta3ala, dat wil zeggen berouw tonen, meer goede daden verrichten zoals extra gebeden, sadaqa (liefdadigheid etc.. en zonden vermijden. Klem je vast aan het gebed, want zonder het gebed zul je niet slagen.

* Zuiver je omgeving (huis, kamer..), dus geen beelden, muziek etcÖ

* Zuiver je intentie met Allah s.w.t, verricht je een goede daad, doe het voor Allah en voor niemand anders.

* Verricht vaak dua (smeekbede) vooral tijdens de soejoed, en weet dat Allah je dua zeker zal accepteren.
En wanneer Mijn dienaren je over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept." Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden. (surat el Baqara, aya 186).

* Gedenk Allah sobhanaho wata3ala vaak d.m.v (thikr) (astaghfiro Allah, hamdolilah, laa ilaha illa allah etc..) En ik zeide: "Zoekt vergiffenis van uw Heer, want Hij is de Vergevensgezinde. Hij zal regen voor u nederzenden in overvloed. En Hij zal uw rijkdommen en kinderen vermeerderen, en Hij zal u tuinen en rivieren schenken. (surat Noeh, aya 10)


Roqya Recept

Gemalen Sidr bladeren (Lotusbloem) of laat de Sidr-bladeren in het water intrekken

Fles olie (7ab sawda)

Voeg de aangegeven ingrediŽnten in groot hoeveelheid water toe (bv 10 liter of meer).

Reciteer suratís/versen uit de koran in het water en in de fles 7ab sawdaa en telkens als je droge mond hebt gekregen spuw je in het water en in de fles. Weet dat de koran een genezing is.
En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies. (surat el israa, aya 82)
Je kan onderaan op Roqya verzen en du3a klikken voor de verzen uit de koran.

Herhaal meerdere malen surat (annaas) (elfalaq) (iglaas) (elfati7a) en ayat el korsi.

Giet dagelijks een deel van de Roqya water over je hele lichaam heen vooral op de plekken waar je last van hebt. (deze handeling mag meerdere malen per dag herhaald worden)

Neem een paar slokjes van het roqya water

Smeer 7ab sawda olie op de plekken waar je last van hebt (het liefste je hele lichaam) voor het slapen gaan.

Na het smeren van olie, luister aandachtig naar Roqya audio, die kan je op de volgende link downloaden http://roqya.nl/Koran.html

Reciteer/Luister vaak naar Surat el Baqara (het liefst dagelijks).

Verricht deze Roqya minimaal een week lang, Moge Allah s.w.t ons beschermen tegen al het kwade.
www.roqya.nl  ©                                                                                                                                                                             2008
leren bidden
woedoe
Ayat el korsi leren
tayammum
Roqya verzen en du3a