Regelgeving van Roqya en amulletten


Ar-roqya is toegestaan als het door middel van de Qor-aan is, of de Schone Namen van Allah, de smeekbeden die zijn overgeleverd of datgene wat dezelfde betekenis heeft, met de overtuiging dat dit slechts middelen zijn en dat Degene Die schaadt, baat en geneest Allah - Verheerlijkt is Hij - is. Dat is volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe Ďalayhi wa sallam:
   
"Er schuilt geen kwaad in ar-roeqya, zolang het geen afgoderij is". (Sahih Moslim)
 
De Profeet - sallallahoe Ďalayhi wa sallam - heeft ar-roeqya verricht en dit werd voor hem verricht. Maar de roeqya die verboden is, is die roeqya die tegenstrijdig is aan datgene wat wij genoemd hebben, zoals de mensen van kennis dat duidelijk hebben gemaakt.
 
Wat het ophangen van amuletten betreft, dit is niet toegestaan, of deze nu van de Qor-aan zijn of van iets anders, vanwege de algemeenheid van de overleveringen die daarover gaan. En bij Allah is het succes, en moge Allah's Salaah en Salaam rusten op Zijn dienaar en Boodschapper Mohammad, zijn Metgezellen en zijn volgelingen.

leren bidden
woedoe
Ayat el korsi leren
tayammum
Roqya verzen en du3a