Tien zaken die het boze oog van de afgunstige tegenhouden


1-
Het toevlucht zoeken bij Allah tegen het kwade van de afgunstige.

2- De vrees voor Allah en het waken over Zijn geboden en verboden (Vrij is Hij van elke tekortkoming):
 
"Waak over (de voorschriften van) Allah, dan zal Hij over jou waken."
(Sahieh at-Tirmidhie: 2/309)

3- Het hebben van geduld met de afgunstige en het vergeven van hem. Men dient hem niet te bestrijden, noch dient men zich te beklagen over hem, noch dient men eraan te denken hem kwaad te doen.
 
4- Het vertrouwen op Allah. Wie op Allah vertrouwt, Hij zal hem voldoende zijn.
 
5- Men dient de afgunstige niet te vrezen, noch dient men het hart te vullen met de gedachte aan hem. Dit behoort tot de meest profijtelijke geneesmiddelen.
 
6- Het zich wenden tot Allah, de zuivere toewijding aan Hem en het zoeken van Zijn Welbehagen (Vrij is Hij van elke tekortkoming).
 
7- Het tonen van berouw voor de zonden. De zonden zorgen er namelijk voor dat de mens door zijn vijanden wordt overmeesterd:
 
En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht. Maar Hij vergeeft veel.
[ Soerah ash-Shoera 42:30 ]
 
8- De liefdadigheid en weldadigheid naar vermogen. Dit heeft een verbazingwekkend effect in het weerhouden van het onheil, het boze oog en het kwaad van de afgunstige.
 
9- Het doven van het vuur van de afgunstige, de onrechtpleger en de boosdoener door goed voor hem te zijn. Hoe meer hij jou kwaad doet, onrecht aandoet en afgunstig is, des te meer jij goed voor hem en oprecht jegens hem dient te zijn en mededogen met hem dient te hebben. Maar niemand heeft het succes om dit te bereiken dan hij die een geweldig aandeel bezit van het geluk.
 
10- De pure en zuivere Tawhied (de aanbidding van Allah alleen) voor de Almachtige, de Alwijze; Degene zonder Wiens toestemming niets in staat is om enig nut of enige schade te brengen (Vrij is Hij van elke tekortkoming). Dit omvat al de bovengenoemde zaken en al deze zaken draaien hierom. De Tawhied is namelijk de meest geweldige vesting van Allah. Wie deze binnentreedt, behoort tot hen die veilig zijn.
 
Dit zijn tien oorzaken voor het tegenhouden van het kwaad van de afgunstige, de bezitter van een boos oog en de tovenaar.
 
Door: Imam Ibn Qayyim al-Djawziyyah
Bron: Badaa-i' al-Fawaa-id (2/238-245), overgenomen uit al-'Ilaadj bir-Roeqaa van Sa'ied al-Qahtaaniewww.roqya.nl                                                                                                                                                                               2008
behandeling tegen si7r
behandeling tegen boze oog
Roqya verzen en du3a